Menu
Nov 26, 2022

Přehled  zahraničních univerzit - bakalářské studium

 

USA

Obecně: širší všeobecné vzdělání, možnost propojit více oborů. Možnost zvolit si obor až ve druhém ročníku. Standardní doba studia 4 roky. Široká nabídka stipendií.

Akademické požadavky: test TOEFL/Duolingo/IELTS, SAT/ACT, vysvědčení ze střední školy, eseje, doporučující dopisy, motivační dopis a pohovor (pro top školy)

Finanční náklady: 5,000 USD-80,000 USD (v závislosti na výši stipendia) - nutné počítat s fixními náklady (standardizované testy, překlady, administrativní poplatky, letenka, osobní vyžití)

Kanada

Obecně: univerzity jsou známé především díky výzkumu, který na nich probíhá. Studium však není jen o teorii, univerzita je úzce propojena s reálnými firmami a uchazeči tak získávají pracovní uplatnění ihned po škole.

Akademické požadavky: TOEFL/IELTS, SAT/AP test, maturitní vysvědčení, motivační dopis, doporučující dopis

Finanční náklady: cca 15,000-40,000 CAD (školné, ubytování i strava) - nutné počítat s fixními náklady (standardizované testy, překlady, administrativní poplatky, letenka, osobní vyžití)

Velká Británie

Obecně: široká nabídka oborů, získané tituly jsou uznávány zaměstnavateli, vládami i dalšími vysokoškolskými institucemi po celém světě. Školy se dělí na univerzity (Universities), neuniverzitní technické univerzity (Polytechnic), vyšší školy (College of education) a další instituce.

Akademické požadavky: IELTS/TOEFL/CAE, vysvědčení ze střední školy, reference, motivační dopis

Finanční náklady: cca 10,000 BP  - nutné počítat s fixními náklady (standardizované testy, překlady, administrativní poplatky, letenka, osobní vyžití)

 

Dánsko

Obecně: systém duálního vzdělávání, což znamená, že můžeš studovat jak na klasických výzkumných univerzitách, tak na tzv. University Colleges nebo Business Academies, kde se důraz klade zejména na získaní praktických schopností a dovedností.

Akademické požadavky: IELTS/TOEFL/CAE, vysvědčení ze střední školy, motivační dopis, doporučující dopisy, případně i vstupní test

Finanční náklady: studium zdarma, měsíční náklady cca 800 EUR  - nutné počítat s fixními náklady (standardizované testy, překlady, administrativní poplatky, letenka, osobní vyžití)

 

Nizozemsko

Obecně: univerzity se dělí na výzkumné a tzv. aplikovaných věd, kde je studium orientováno více prakticky a připravuje absolventy pro vstup na pracovní trh ihned po ukončení bakalářského studia.

Akademické požadavky: IELTS/TOEFL/CAE (B2), vysvědčení ze střední školy, motivační dopis, pohovor, případně i vstupní test a esej

Finanční náklady: školné cca 2000 EUR ročně, životní náklady cca 1000 EUR měsíčně  - nutné počítat s fixními náklady (standardizované testy, překlady, administrativní poplatky, letenka, osobní vyžití)

 

Německo

Obecně: Studuj programy v angličtině v zemi s nejsilnější ekonomikou v Evropě. Využij výhodného financování a nízkých životních nákladů.

Akademické požadavky: TOEFL/IELTS/CAE (angličtina), DSH, TestDaF, ZOP, KDS, GDS, DSD, PWD (němčina), maturitní vysvědčení, průměr známek ze střední školy, motivační dopis, přijímací test GRE/GMAT (výjimkou)

Finanční náklady: školné zdarma-10,000 EUR za studium některých oborů v angličtině, náklady na život cca 12,000 EUR ročně  - nutné počítat s fixními náklady (standardizované testy, překlady, administrativní poplatky, letenka, osobní vyžití)