Menu
Dec 27, 2021

Zvažujete kombinaci sportu a studia v zahraničí a zajímá vás, jaké to je? Připravili jsme rozhovor s Adélou Hofmannovou, sportovkyní, úspěšnou absolventkou americké univerzity a současnou ředitelkou USA Sport & Study. Dozvíte se, co studium v USA obnáší, jak vypadá situace se stipendii, co vám studium může dát a mnoho dalšího.

převzato z: Sport a studium v USA: Cesta české sportovkyně k diplomu | refcoach

Kdo je Adéla Hofmannová?

Adéla je dnes ředitelkou organizace USA Sport & Study, kde pomáhá mladým sportovcům s cestou ke studiu v Americe, kterým sama prošla. Sport bere jako součást života již od dětství, od karate se přes basketbal propracovala až k atletice.

Její trenérkou byla Jarmila Kratochvílová, se kterou má dodnes velmi blízký vztah. Možná i díky vedení legendární sportovkyně byla Adéla ve sportu tak dobrá, že dostala nabídku plného stipendia na studium v USA. Právě na téma studia jsme ji dnes vyzpovídali.

Adéla Hoffmanová a Jana Kratochvílová na soustředění v Bedřichově
Adéla Hofmannová a Jarmila Kratochvílová na soustředění v Bedřichově

Adélo, co vás vedlo k rozhodnutí jít studovat do zahraničí?

K rozhodnutí jít studovat do zahraničí mě vedlo několik faktorů. V první řadě jsem chtěla získat zkušenosti v zahraničí. Vždy mě bavily cizí jazyky a poznávání nových lidí a kultur. Dále jsem věděla, že se chci věnovat atletice na vysoké úrovni a zároveň studovat.

Začala jsem první rok studovat obor Rozvoj tropů a subtropů v angličtině na ČZU, kde jsem měla možnost poznat studenty převážně z afrických zemí a přibrat si k angličtině a francouzštině ještě španělštinu. Velmi jsem si přála vycestovat do Afriky a zapojit se do procesu kompostování a rozvoje infrastruktury.

Nicméně dvoufázové tréninky a náročné studium v angličtině si začalo brzy vybírat daň v podobě únavy, zranění a následně klesající výkonnosti. Nebyl prostor na regeneraci, tolik potřebnou pro kvalitní výkon, případně byly terapie velmi nákladné.

Brigáda se pořádně žádná nenabízela, a tak ani nebylo možné stát se více finančně nezávislou. Přemýšlela jsem tedy, jak nejlépe zkombinovat sport a studium a zároveň být co nejméně finančně závislá na rodičích. Měla jsem již delší dobu několik nabídek jít studovat do Ameriky a proto jsem se k té myšlence po půl roce studia na ČZU vrátila a nakonec jsem si tuto cestu i zvolila.

Zábava a studium v USA
Se správným přístupem je při studiu v zahraničí čas i na výlety

Byla cesta ke studiu náročná? Co všechno obnáší?

Bylo náročné se v celém procesu zorientovat a ještě přesvědčit rodiče, aby mě v té cestě podpořili. Zpětně je obdivuju, jak to vše zvládli, ono to emočně není asi jednoduché pro žádného rodiče.

Nicméně zpátky k procesu, který je velmi komplexní a nemusí být nutně aplikovatelný na všechny. Naopak cesta každého, bych řekla, je velmi unikátní. Ale když se to pokusím zobecnit, z akademického hlediska (bakalářské studium) je nutné:

  • Splnění přijímacích testů (TOEFL/Duolingo/SAT/ACT)
  • Mimoškolní aktivity, tzv. extracurricular
  • Dobré známky na střední škole
  • Vysoká úroveň angličtiny

U přihlášky hraje roli v přijetí esej na vybrané téma, doporučující dopisy od bývalých učitelů a mimoškolní aktivity. Dále je samozřejmě nezbytné mít odpovídající sportovní výkonnost.

A v neposlední řadě finance a možnosti financování studia. Samozřejmě kdo dosáhne na plné stipendium, má cestu mnohem jednodušší. Ale jen malé procento top studentů a sportovců na plné stipendium dosáhne.

Poslední fáze procesu je velmi byrokratická. Nemálo uchazečů tak proces vzdá kvůli záplavě formulářů, které se musí správně vyplnit při žádosti o studium v USA (přihláška, víza, zdravotní formuláře, uznání studia, aj.).

Adéla na atletických závodech v Pardubicích
Adéla na atletických závodech v Pardubicích

Jak moc náročné je získat v USA sportovní stipendium?

Plné stipendium, je nutné říct, se povede jen velmi málo jedincům, kteří ve své kategorii převyšují vrstevníky jak akademicky, tak výkonnostně. Ale obecně řečeno, mezinárodní studenti mají velmi slušné vyhlídky na slušné sportovní stipendium.

To lze doplnit akademickým stipendiem nebo tzv. Financial Aid, které by se dalo volně přeložit jako takové sociální stipendium. To se bavíme ale pouze o bakalářském studiu. Sportovní stipendia a financování navazujících magisterských a doktorských programů je pak kapitola sama o sobě.

Jak vypadá běžný den sportujícího studenta v USA?

Oproti běžnému studentovi je program sportujícího studenta velmi nabitý. Začíná se ranním tréninkem, následuje regenerace a rehabilitace (podle potřeby), nebo alespoň delší protažení. Poté začínají většině lidem dopolední přednášky, které jsou často až cca do 15:00, kdy pokračuje odpolední tréninková fáze.

Z mé osobní zkušenosti jedna z fází bývá lehčí, zaměřená na techniku a koordinaci, případně to je posilování. Ale to se liší sport od sportu. Navečer ještě může mít někdo přednášky, laboratoře, „prváci“ musí dle pravidel NCAA strávit několik hodin denně v tzv. „study hall“. Je to neoblíbené, ale velmi efektivní pravidlo, protože si tak každý vytvoří potřebné studijní návyky.

Obecně studenti dostávají velké množství úkolů (oproti univerzitám v ČR) a proto často musí deprioritizovat zábavu ve prospěch práce, obzvláště na cestách mezi závody / utkáními. Se správným přístupem a time managementem je ale určitě čas i na zábavu a výlety.

Po studiu a závodech je čas také na zasloužený odpočinek, například na Coronado Beach v San Diegu
Po studiu a závodech je čas také na zasloužený odpočinek, například na Coronado Beach v San Diegu

Jaký největší benefit dá sportovcům studium v USA?

Záleží asi kdo to jak vnímá a co osobně bere za největší přínos. Benefity mohou být hmotné i nehmotné povahy. Sportovci mají ale takové podmínky a zázemí, jaké se jim jinde nedostane ani jako profesionálním sportovcům. Navíc možnost si flexibilně upravit přednášky podle tréninků, to se jim v ČR nepoštěstí.

Dále podle oboru, který vystudují, mohou být následně atraktivní na pracovním trhu a zúročit znalosti a zkušenosti z amerického prostředí. A v neposlední řadě se naučí být více nezávislí, zodpovědní, poznají novou kulturu a vytvoří si nové vztahy, přátelské i pracovní.

Co studium dalo vám osobně?

Mně osobně dala Amerika hrozně moc, sportovně, profesně i lidsky. Vystudovala jsem dvě vysoké školy na plné sportovní stipendium, zlepšila jsem se v atletice, poznala spoustu míst a lidí, získala jsem větší rozhled a sebevědomí.

Přes různé výhry i prohry jsem poznala lépe sebe samotnou a naučila jsem se více vnímat maličkosti a takzvaně se nezbláznit, když se něco nepovede tak, jak jsme si vysnili. A s větším odstupem a jinou optikou už hodnotím rozdílné názory a jinak měřím úspěch a spokojenost.

Studium v USA a přátelé
Studium v USA pomůže získat přátelé z celého světa

Co vlastně v USA Sport & Study děláte?

V USA Sport and Study pomáháme mladým sportovcům uspět na jejich individuální cestě. Snažíme se rozklíčovat jejich silné a slabé stránky a postupně na všem zapracovat tak, aby se zlepšili ve všech ohledech.

Primárně jim pomáháme vybrat správnou střední školu / univerzitu v Americe tak, aby se mohli i nadále věnovat sportu i studiu na nejvyšší možné úrovni. A aby to dávalo smysl i po finanční stránce a co nejdříve se jim investice vrátila.

Myslíme tedy i na život po studiu a jejich uplatnitelnost na pracovním trhu. Pomoc u nás ale najdou i klasičtí studenti bez sportu, nebo studenti, kteří chtějí studovat jinde než v Americe. V tomto ohledu řešíme vše od výběru vhodné školy, přípravy na testy, přijímacího procesu, po víza a logistiku přesunu do Ameriky. A jak jsem již zmiňovala, zabýváme se následně i kariérním poradenstvím.

I takto může vypadat sportovní zázemí na univerzitě v USA.

Četla jsem také o vaší platformě Paratus. Můžete nám říct něco víc?

Přes naší platformu Paratus probíhá veškerá výuka. Máme širokou nabídku kurzů, od výuky angličtiny, přípravu na SAT/TOEFL, tak kurzy specificky vázané na jednotlivá podtémata celého procesu a také doplňkové kurzy mentální přípravy.

Tyto kurzy jsou vhodné pro kohokoliv, i pro ty, kteří studují VŠ v České republice. Každý si z kurzů něco odnese a nemusí nutně jít studovat do USA.

Je něco, co byste chtěla budoucím sportovcům vzkázat?

Aby se nebáli zeptat na cokoliv. Vstupní konzultace s námi jsou zdarma a osobně si myslím, že každá profesionální rada ohledně jejich budoucího směřování je dobrá. A jinak aby se nebáli mít velké cíle a šli si za svým, protože tam kde je vůle, tam je i cesta.

Studium v USA San Diego
S dostatečnou snahou se dostanete kamkoli, třeba až na konferenční šampionát v San Diegu